Box 1

Inkomsten die in box 1 vallen, zijn onder meer:

winst uit onderneming
loon, uitkering of pensioen
fooien en andere inkomsten
buitenlandse inkomsten
inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter
periodieke uitkeringen (zoals uitkeringen van een lijfrente of alimentatiebetalingen)
negatieve persoonsgebonden aftrek
terugontvangen premies voor lijfrenten en dergelijke
eigenwoningforfait
kapitaalverzekeringen eigen woning

Een negatief inkomen in een belastingjaar? Hoe maak je gebruik van een verliesverrekening?

Een negatief inkomen in een belastingjaar? Hoe maak je gebruik van een verliesverrekening? Een negatief inkomen kan bijv. ontstaan door een negatief inkomen van de eigen woning. Als je hypotheekrente betaalt, maar in een jaar geen inkomen hebt, dan heb je geen voordeel. Er ontstaat dan een negatief inkomen. Van de belastingdienst mag je dit

Een negatief inkomen in een belastingjaar? Hoe maak je gebruik van een verliesverrekening? Read More »

Scroll to Top