Een negatief inkomen in een belastingjaar? Hoe maak je gebruik van een verliesverrekening?

Een negatief inkomen kan bijv. ontstaan door een negatief inkomen van de eigen woning. Als je hypotheekrente betaalt, maar in een jaar geen inkomen hebt, dan heb je geen voordeel. Er ontstaat dan een negatief inkomen. Van de belastingdienst mag je dit verrekenen in 3 voorgaande of 9 komende jaren. Je mag verliezen niet verrekenen met andere boxen(zoals box 1 en box 3 etc.).

Een verlies in 2021 zal dus in eerste instantie worden verrekend met een positief inkomen uit 2018, 2019 of 2020. Dit wordt ook wel een achterwaartse verliesverrekening genoemd en deze vind over het algemeen automatisch plaats.

Is er na de achterwaartse verliesverrekening nog negatief inkomen over dan zal dat met de jaren erna worden verrekend. Een belastinginspecteur stelt in eerste instantie het verlies in box 1 vast bij een beschikking, deze moet er altijd eerst zijn. Is er een verlies in box 2(rente op financiering voor aandelen), dan kan dit niet met een positief inkomen in box 1 worden verrekkend. Als er geen aanmerkelijk belang meer is(zowel jij als je partner), dan mag het worden omgezet in een belastingkorting. Bij een verlies van een overleden persoon kan de partner het verlies direct verrekenen.

De Belastingdienst stuurt hier automatisch bericht over. Hier kun je ook bezwaar tegen maken. Het is wel belangrijk dat je in de gaten houdt of deze daadwerkelijk komt, om zo geen geld mis te lopen.

Inhoudsopgave
Scroll to Top