Wat als ik in een kwartaal geen omzet heb gehad, moet ik dan een aangifte omzetbelasting indienen?

Als je in een kwartaal geen omzet hebt gehad, moet je vaak toch nog een aangifte omzetbelasting indienen. Deze aangifte heet ook wel een Nihil aangifte. De meeste ondernemers doen aangifte per kwartaal. Afhankelijk van de hoogte van de omzet kan het ook zijn dat je per maand of per jaar aangifte moet doen.

Wat moet je opgeven aan de belastingdienst?

Heb je dus geen omzet gehad en geen kosten gemaakt voor je bedrijf? Dat moet je aan de belastingdienst opgeven dat je € 0,- aan omzet hebt gehad en €0,- aan btw daarover moet afdragen. Het resultaat zal dan zijn dat je niets hoeft te betalen.

Heb je geen omzet gehad en wel kosten gemaakt voor je bedrijf en over die kosten voorbelasting betaald? Dan moet je aan de belastingdienst opgeven hoeveel die voorbelasting is geweest. De btw daarover kan je nog steeds terugvragen. Denk bijv. aan een nieuw beeldscherm of kantoorspullen.

Werk je als ZZP’er vanaf thuis? Bekijk dan hier welke kosten je mag aftrekken.

One Day Finance btw aangifte geen omzet

Wat als ik geen aangifte doe of geen aangifte heb gedaan?

Indien je geen aangifte doet, dan kan je van de belastingdienst een boete ontvangen. De belastingdienst zal dan op basis van een schatting een aanslag opleggen en hierover een boete berekenen. Vaak is deze veel hoger dan de daadwerkelijke omzet. Dit wil je dus zeker voorkomen!

Kan je uitstel aanvragen voor je btw-aangifte?

Alleen in uitzonderlijke situaties kan je uitstel aanvragen voor het doen van btw-aangifte. Er moet dan sprake zijn van een ernstige calamiteit. Is dat niet het geval? Dan moet je als ondernemer op tijd aangifte doen.

Is er sprake van een ernstige calamiteit waardoor je de btw-aangifte niet op tijd kunt indienen? Vraag dan schriftelijk uitstel aan bij je belastingkantoor

Scroll to Top