Wat is het urencriterium voor ondernemers? Welk profijt heb je hiervan en hoe registreer je het urencriterium?

De 1225 uur voor je onderneming zijn belangrijk, het maakt veel verschil voor je als ondernemer of je het urencriterium wel of niet haalt. Wanneer je namelijk minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan je onderneming dan heb je recht op extra belastingvoordelen. Denk bijv. aan de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek en die kunnen je onderaan de streep behoorlijk veel geld besparen.

1225 uur per jaar, is zo’n 102 uur per maand, zo’n 23,5 uur per week, zo’n 3,35 uur per dag of zo’n 4,7 uur per gemiddelde werkdag. Het is dus minder dan een fulltime baan van 40 uur per week, maar iets minder dan 3 fulltime werkdagen per week.

Inhoudsopgave

Maar wat kun je ermee als je het urencriterium haalt?

Als je het urencriterium haalt heb je recht op belastingvoordeel. Die worden ook wel ondernemersaftrek genoemd. Je moet hiervoor kunnen aantonen dat je minimaal in een kalenderjaar 1225 uur aan je eigen onderneming hebt besteed.

In 2021 kun je gebruik maken van enkele voordelen, denk bijv. aan de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, oudedagsreserve en meewerkaftrek en als laatste aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk – WBSO.

Zelfstandigenaftrek = je ontvangt een bedrag van € 6.670,- om je winst mee te verlagen.

Startersaftrek = binnen de eerste 5 jaar van je onderneming mag je hier 3 keer gebruik van maken. Je ontvangt een bedrag van € 2.213,- om je winst mee te verlagen.

Oudedagsreserve = je mag oudedagsreserve opbouwen en dit kan eventueel slim zodat je een deel van je winst mag reserveren voor je pensioen.

Meewerkaftrek = Wanneer je een fiscaal partner hebt die meewerkt, heb je hierdoor mogelijk recht op meewerkaftrek en daardoor mag je een percentage van je winst aftrekken. Afhankelijk van de uren die je partner meewerkt.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk = Oftewel de WBSO, dan mag je wanneer je bedrijf onderzoeks-en ontwikkelingensprojecten uitvoert, gebruik maken van de aftrek Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk.

Welke voorwaarden zijn er?

Er gelden 2 belangrijke voorwaarden:
– Je werkt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren in en aan je onderneming(en). Ben je in de loop van het jaar gestart? Dan moet je nog steeds minimaal 1.225 uren voor je onderneming(en) aan het werk zijn. Je mag niet naar rato herrekenen.

– Je zult meer tijd moeten besteden aan je onderneming dan aan andere activiteiten (bv loondienst). Dit geldt niet als je korter dan 5 jaar ondernemer bent. Alle uren (ook onbetaalde) kunnen meetellen voor het urencriterium. Alle werkzaamheden moeten wel zijn verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. Je zult deze moeten aantonen.

Over welke periode moet je de uren voor het urencriterium aantonen?

De uren voor het urencriterium gaan per kalenderjaar, dus van januari tot en met december. Als je halverwege het jaar bent gestart moet je ook in dat jaar minimaal 1225 uur in je bedrijf steken als je gebruikt wil maken van de fiscale voordelen van het urencriterium. Daarnaast mag je ook je voorbereidingsuren meenemen en uren die je aanwezig bent op een cursus, seminar of voor het maken van een ondernemingsplan.

Vanwege COVID-19 mag je in 2 periodes ervan uitgaan dat je minimaal 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Deze 2 periodes zijn van 1 maart tot 1 oktober 2020 en van 1 januari tot 1 juli 2021.

Alle uren die je besteedt aan je eigen bedrijf mag je dus meetellen voor het urencriterium. Denk bijv. aan onderhoud voor je website, acquisitie van klanten en je administratie. Bij zwangerschapsverlof mag je alsnog 16 weken van je zwangerschapsverlof meetellen(je gaat dan uit van het gemiddelde aantal uren dat je normaal gewerkt zou hebben).

Je moet aannemelijk maken voor de Belastingdienst dat je de uren hebt gemaakt. Soms kan dit al in je boekhoudprogramma en anders moet dit bijv. in een Excel bestand. Ook moet je op termijn omzet hebben om het verder aannemelijk te maken bij een controle.

Er is ook een verlaagd urencriterium bij arbeidsongeschiktheid. Heb je een Wajong, WIA, WAO, WAZ of Ziektewetuitkering, dan geldt vaak een urencriterium van 800 uur.

One Day Finance Urencriterium
Scroll to Top