Wat is winst precies? En hoe kan je als ondernemer je winst verhogen?

Winst is het positieve resultaat dat je in een bepaalde periode behaald. Na aftrek van de uitgaven en kosten van je omzet, houd je de winst over. Winst wordt ook wel rendement of opbrengst genoemd. Het tegenovergestelde van winst is verlies. Winst is het bedrag dat je aan het eind van het jaar of per maand.0 onder aan de streep overhoudt.

Bij winst zijn alle kosten van je bedrijfsresultaat eraf gehaald. Denk bij kosten bijv. aan huisvestingskosten, afschrijving, inkoop, personeelskosten en vervoerskosten. Bij een eenmanszaak is winst vaak het inkomen voor de ondernemer en bij een BV wordt de winst gebruikt voor een winstuitkering of het investeren voor in de toekomst.

Omzet is opgebouwd uit twee componenten, namelijk de prijs en de afzet. De omzet wordt altijd exclusief btw berekend (ook al bereken je wel of niet btw over je facturen). Bij het bepalen van de omzet wordt niet gekeken of de opbrengst van de verkopen al in geld aanwezig is. Heb je in december dus facturen verstuurd dan tellen ze voor dat jaar en niet pas als het geld wordt ontvangen op je bankrekening.

De belasting die je bij je aangifte moet betalen voor je onderneming zal worden berekend over je winst. Als je als ondernemer je winst wilt verhogen is het dus zaak je kosten zo laag mogelijk te houden. Geen onnodige uitgaven of investeringen en een goede omzetgroei. De ene ondernemer zal meer kosten nodig hebben dan de andere. Een horecazaak zal bijvoorbeeld kosten hebben voor personeel, inkoop, de ruimte, gas/water/licht etc. en een ZZP’er zal al snel veel minder kosten hebben. Hoe lager je winst, hoe lager de belasting die je moet betalen. Een lagere winst is dus niet per definitie negatief.

Naast winst en omzet heb je te maken met Cashflow in je bedrijf ofwel kasstroom. Bij Cashflow kijk je naar periodes en wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Zo heb je periodes waar het langer duurt voordat je omzet daadwerkelijk ontvangen is, maar ook waar je de kosten vooruit betaalt. De Cashflow beweegt dan langzamer door de periode heen, dan je omzet. Het voorkomt toekomstige verrassingen, zoals een negatieve cashflow. Je cashflow begroot je in een liquiditeitsbegroting en is vaak onderdeel van je ondernemersplan. Cashflow is iets anders dan winst of verlies. Zo kan je er qua winst goed voorstaan, maar als je het geld nog niet van je klanten hebt ontvangen dan sta je er wat betreft cashflow niet goed voor.

Inhoudsopgave
Scroll to Top