Welke soorten aangiften zijn er voor de belastingaangifte?

Afhankelijk van jouw situatie zijn er verschillende soorten aangiftes met verschillende deadlines en doelen. Ook is bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting onder te verdelen in meerdere biljetten. Zoals bijvoorbeeld het P-formulier (de normale aangifte) en het M-formulier (voor emigratie)

Soorten belasting

Er zijn meerdere soorten belastingen, afhankelijk van de geldende situatie. Een ondernemer krijgt bijvoorbeeld met meer aangiftes te maken dan een particulier.

De belangrijkste aangiftes zijn:
– Inkomstenbelasting
– Omzetbelasting (btw-aangifte)
– Vennootschapsbelasting
– Dividendbelasting
– Loonbelasting/ premie volksverzekeringen
– Erfbelasting
– Schenkbelasting

One Day Finance verschillende soorten belastingaangiftes biljetten

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting

Voor de aangifte inkomstenbelasting zijn er verschillende soorten aangiftes:

– C-formulier: je maakt gebruik van het C-formulier als voor jou in het belastingjaar de volgende situaties van toepassing waren: Je woonde het hele belastingjaar buiten Nederland (dit geldt niet voor uitgezonden overheidspersoneel) én je was het hele belastingjaar belastingplichtig en/of premieplichtig in Nederland.

– F-formulier: het F-formulier is een aangiftebiljet voor het verwerken van de belasting van een overleden persoon. De Belastingdienst stuurt na het overlijden aan de erfgenamen een speciaal aangifteformulier voor de inkomstenbelasting.

– M-formulier: als je maar een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, omdat je in de loop van het belastingjaar bent geïmmigreerd naar Nederland of geëmigreerd uit Nederland, moet je aangifte doen met een M-formulier. Het M-formulier moet elektronisch of op papier worden aangeleverd bij de Belastingdienst.

– W-biljet: het W-formulier is het elektronisch aangiftebiljet voor ondernemers. Het is een uitgebreid aangiftebiljet, waarin naast alle vragen van het P-formulier ook specifieke vragen voor de ondernemer zijn opgenomen.

– P-biljet: het P-biljet is het aangiftebiljet voor particulieren. Op het biljet komen alle inkomsten, aftrekposten en heffingskortingen voor, behalve de vragen voor ondernemers.

Aangiftes Omzetbelasting (btw-aangifte)

De twee belangrijkste aangiften omzetbelasting zijn de btw-aangifte en de ICP aangifte. Als ondernemer dien je eens per kwartaal de aangifte omzetbelasting (btw-aangifte) in te vullen. Tijdens de aangifte omzetbelasting geef je de btw op die je aan je klanten in rekening hebt gebracht. Ook kun je de voorbelasting terugkrijgen.

Btw bereken je als ondernemer over je omzet. Het percentage is afhankelijk van welke dienst of goed je levert. Je berekent de prijs over de waarde van de goederen of diensten die je verkoopt. Je doet aangifte omzetbelasting (btw-aangifte) per maand, kwartaal of per jaar. Meestal doe je de aangifte omzetbelasting (btw-aangifte) per kwartaal. Omzetbelasting die je zelf over zakelijke kosten betaald mag je vaak aftrekken.

Naast de btw-aangifte moet je van de belastingdienst ook een ICP-aangifte doen, wanneer je diensten of goederen aan zakelijke klanten in andere EU-landen levert.

ICP staat voor intracommunautaire prestaties. Wanneer je zaken doet met het buitenland, dien je in Nederland naast de btw-aangifte ook een zogenaamde ICP-aangifte te doen. Heb je niets geleverd, dan hoef je geen aangifte te doen.

Scroll to Top