Werk je als ZZP’er vanaf je huis? Welke thuiswerk voordelen mag je gebruiken in 2022?

Als startende ondernemer heb je vaak nog geen kantoorruimte nodig of is het nog niet gewenst. Zeker als ZZP’er heb je het misschien wel nooit nodig en kan je het overgrote deel van je werk vanaf thuis achter de koffietafel of op zolder uitvoeren.

Om thuiswerken voor medewerkers te stimuleren mag er vanaf 2022 een onbelaste vergoeding van € 2 per dag voor thuiswerkkosten aan de medewerkers worden betaald vanuit de werkgever. Denk dan bijvoorbeeld aan een tegemoetkoming voor koffie, wc-papier, maar ook de energierekening. Daarnaast kan een werkgever en werknemer ook nog gebruik maken van de vrije ruimte voor de werkkostenregeling, gerichte vrijstelling voor ICT-middelen, mobiele telefoons etc. Voor ZZP’ers zijn deze regeling niet toepassing, maar je hebt wel andere mogelijkheden.

In veel gevallen mag je niet zomaar kosten aftrekken.

Inhoudsopgave

Huurwoning

Heb je een huurwoning zonder zelfstandige werkruimte? Een werkruimte is zelfstandig als deze duidelijk is te onderscheiden door uiterlijke kenmerken. Bijvoorbeeld door een eigen opgang of ingang of andere voorzieningen in de werkruimte, zoals eigen sanitair (toilet en watervoorziening). Dan mag je kosten van de werkruimte niet aftrekken.

Kosten voor de werkruimte zijn kosten zoals: huurkosten, energiekosten, behang- en binnenschilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp). Deze zijn dus niet aftrekbaar.

Koopwoning

Heb je een koopwoning en merk je het pand aan als privévermogen dan heb je geen recht op kostenaftrek. Ook hier kan je dan de kosten voor de werkruimte niet aftrekken, inclusief de inrichtingskosten, niet aftrekken. Tot deze kosten horen: energiekosten, behang- en schilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp).

Heb je een koopwoning en kies je er voor om je pand te splitsen naar gebruik. In dat geval verhuist een deel van de waarde van je woning naar het ondernemingsvermogen. Heb je een hypotheek dan kan je de rente niet meer aftrekken, voor het ondernemersgedeelte, maar nog wel voor het privégedeelte. Stijgt de waarde van het pand, dan zal er fiscaal afgerekend moeten worden over het deel dat voor de onderneming is. Dit behoort dus tot je winst op het moment van afrekenen. Je mag dan wel al je kosten aftrekken.

1. Je energierekening

Het belangrijkste voordeel om voor zakelijke energie op je privéadres te kiezen is dat jij als ondernemer een gunstigere prijs voor je energie kan bedingen bij de energieleverancier. In het algemeen geldt: hoe meer energie je als ondernemer afneemt en hoe langer het vaste contract duurt, des te gunstiger het tarief.

Als ondernemer die thuiswerkt, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid een deel van de energiekosten en de btw van de energiekosten af te trekken. Er moet ook sprake zijn van een zelfstandige werkruimte(eigen op of ingang, eigen sanitair en mogelijk om aan derden te verhuren). Voor de meeste ondernemers dus zeker geen vanzelfsprekendheid.

Heb je apparatuur op de balans staan, die je thuis gebruikt(zoals bijv. een computer), dan heb je wel de mogelijkheid het verbruik uit te rekenen. Je gebruikt hiervoor het vermogen en het aantal uur dat het per dag aanstaat. Dit vermenigvuldig je met elkaar en deel je door 1000 x het aantal dagen per jaar. Vervolgens doe je dit keer het uurtarief per kWh. Dit bedrag mag je als kosten aftrekken.

2. Zakelijke telefoongesprekken

Heb je een mobiel abonnement, dan mag je als je meer dan 10% zakelijk gebruikt, naar verhouding je abonnement aftrekken. Stel je gebruikt je mobiel voor 50% zakelijk, dan mag je 50% van de btw aftrekken en 50% als zakelijke kosten opvoeren. Koop je een nieuwe mobiel dan mag je het deel dat je zakelijk gebruikt ook meenemen. Is de waarde meer dan € 450,- dan met je het als een investering afschrijven.

3. Zakelijk internet

Heb je een zakelijk internet abonnement? Dan mag je die kosten aftrekken voor het deel dat je deze thuis gebruikt. Vaak is een zakelijk abonnement duurder, maar fiscaal pakt dit gunstiger uit. Je kan een zakelijk internet abonnement ook thuis afsluiten.

Om belastingtechnisch aan de voorwaarden te voldoen, moet je een schatting maken van het percentage privégebruik. Dit deel corrigeer je in de aangifte inkomstenbelasting en btw.

Scroll to Top